รับไอเทมฟรี เมื่อเลเวล 50 - 89

วันที่ : 15/02/2017 17:23

เมื่อเลเวลถึงระดับที่กำหนด สามารถรับเควสเพื่อรับของรางวัล ช่วยเหลือผู้เล่น ตามระดับได้ที่ NPC โลเรอิน
* โปรดรับทันทีเมื่อเลเวลถึง ช่วงที่รับได้ กรณีเลเวลเกิน จะทำให้รับไม่ได้เลเวล 50เลเวล 60เลเวล 70เลเวล 89