รับไอเทมฟรี เมื่อเลเวล 100 - 140

เมื่อเลเวลถึงระดับที่กำหนด สามารถรับเควสเพื่อรับของรางวัล ช่วยเหลือผู้เล่น ตามระดับได้ที่ NPC โลเรอิน
* โปรดรับทันทีเมื่อเลเวลถึง ช่วงที่รับได้ กรณีเลเวลเกิน จะทำให้รับไม่ได้เลเวล 100เลเวล 110เลเวล 120เลเวล 130เลเวล 140