การเปลี่ยนรหัสผ่าน

วันที่ : 25/12/2016 15:27


1. LOGIN ที่เวบไซต์ให้เรียบร้อย แล้ว กดระบบสมาชิก เพื่อใช้บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน2. สมาชิกที่ ยืนยัน Email แล้ว จะสามารถใช้บริการได้ทันที สมาชิกที่ยังไม่ยืนยัน Email ต้องยืนยัน Email ก่อนใช้งานระบบ

3. เมื่อเข้ามาหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว กด ที่ปุ่ม เพื่อรับลิงค์ทาง Email4. ระบบจะส่งลิงค์ไปทาง Email โปรดตรวจสอบ5. เมื่อได้รับลิงค์ กดที่ลิงค์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน (ใช้ตัวเล็ก)