การลบตัวละคร

วันที่ : 20/12/2017 14:09


1. กด ตัว x ที่ตัวละครที่ต้องการลบ2. ระบบจะแสดง popup ดังภาพด้านบน ให้กดยืนยันได้เลย3. เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะ นับถอยหลัง 24 ชั่วโมง* ถ้าต้องการยกเลิกการลบ โปรด ติดต่อทีมงานที่ https://www.facebook.com/lastchaosmemo/