โปรดยืนยันตัวตน ทาง Email เพื่อการใช้งานระบบ

วันที่ : 24/12/2016 12:541. เมื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่ จะต้องยืนยัน ID ทาง Email ก่อน เพื่อให้สามารถเข้าเล่นเกมและ เข้าใช้งาน เวบไซต์ได้
2. ผู้เล่นเก่าที่สมัครก่อนระบบ ยืนยัน Email สามารถขอลิงค์ ยืนยัน Email ได้ที่ http://www.lastchaos.in.th/confirm 
3. ผู้เล่นเก่า กรณีไม่ยืนยัน Email ยังสามารถเล่นเกมได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถใช้บริการเวบไซต์ได้
4. ผู้เล่นใหม่ ต้องยืนยัน Email เท่านั้น เพื่อเปิดบริการ