กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 28/03/2017 16:41

วันที่ เวลา กิจกรรม
1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น เพิ่มอัตราตีบวก 150%
2 เมษายน 2560 ถึงเวลา 19.00 น.  เพิ่มอัตราตีบวก 150%
8 เมษายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.   กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
9 เมษายน 2560
ถึงเวลา 19.00 น.  กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
12 เมษายน - 26 เมษายน 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรม ตามหา ขันสงกรานต์ ที่หายไป
29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
30 เมษายน 2560
ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%