กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ : 28/05/2017 09:24

วันที่ เวลา กิจกรรม
3 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  Exp x 2 ข้ามคืน
4 มิถุนายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp x 2 ข้ามคืน
10 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.   เพิ่มอัตราตีบวก 150%
11 มิถุนายน 2560
ถึงเวลา 19.00 น.  เพิ่มอัตราตีบวก 150%
14 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรม สะสมด้วง มหาสนุก
24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
25 มิถุนายน 2560
ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม