การใช้บั๊กที่ไม่ได้เป็นไปตามระบบเกม

วันที่ : 18/06/2017 18:52

กรณีผู้เล่นใช้บั๊ก ในการรับผลประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามระบบเกมที่มี ทีมงานจะทำการระงับถาวร 

สำหรับบั๊กเจาะรู (ระงับ 30 วัน) และบั๊กอื่นๆ อีก นับจากวันนี้ ถ้าตรวจสอบพบ ระงับถาวรทุกกรณี รวมถึงไอดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4.ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการส่งข้อมูลการเล่นที่ผิดปกติมายังเซิฟเวอร์ ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปตามระบบเกม (บั๊ก) ระงับถาวรรวมถึงไอดีที่เกี่ยวข้อง (แบน 30 วัน - ถาวร)