กิจกรรมประจำเดือน กรกฏาคม 2560

วันที่ : 25/06/2017 16:24

วันที่ เวลา กิจกรรม
1 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  Exp x 2 ข้ามคืน
2 กรกฏาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp x 2 ข้ามคืน
5 กรกฏาคม - 12 กรกฏาคม 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมตะเกียงวิเศษ
15 กรกฏาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
16 กรกฏาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
19 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรม คนเก็บไข่
29 กรกฏาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
30 กรกฏาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม