กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ : 01/08/2017 12:15

วันที่ เวลา กิจกรรม
5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  Exp x 2 ข้ามคืน
6 สิงหาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp x 2 ข้ามคืน
12 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
13 สิงหาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
16 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรม วันแม่
26 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
27 สิงหาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม