กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ : 01/09/2017 11:55

วันที่ เวลา กิจกรรม
2 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  EXP SP NAS x 2 ข้ามคืน
3 กันยายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
EXP SP NAS x 2 ข้ามคืน
9 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
10 กันยายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
13 กันยายน - 20 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา เปิดเกม - ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรม ไข่หรรษา พาเวลง่าย
23 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
24 กันยายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม