กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ : 25/09/2017 22:52

วันที่ เวลา กิจกรรม
30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  เพิ่มอัตราตีบวก 150%
1 ตุลาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
7 ตุลาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
Exp + SP + Nas ข้ามคืน
8 ตุลาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp + SP + Nas ข้ามคืน
14 ตุลาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
15 ตุลาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
21 ตุลาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
22 ตุลาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
25 ตุลาคม 2560 
 เปิด SV
กิจกรรมฮาโลวีน
1 พฤศจิกายน 2560
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมฮาโลวีน