กิจกรรมประจำเดือน พฤษจิกายน 2560

วันที่ : 31/10/2017 12:20

วันที่ เวลา กิจกรรม
4 พฤษจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  เพิ่มอัตราตีบวก 150%
5 พฤษจิกายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
11 พฤษจิกายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
Exp + SP + Nas ข้ามคืน
12 พฤษจิกายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp + SP + Nas ข้ามคืน
18 พฤษจิกายน 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
19 พฤษจิกายน 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
22 พฤษจิกายน 2560
 เปิด SV
กิจกรรมลอยกระทง และ บอสหฤโหด
29 พฤษจิกายน 2560
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมลอยกระทง และ บอสหฤโหด