กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 28/11/2017 16:26

วันที่ เวลา กิจกรรม
2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น  เพิ่มอัตราตีบวก 150%
3 ธันวาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
6 ธันวาคม 2560
 เปิด SV
กิจกรรมวันพ่อ
13 ธันวาคม 2560
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมวันพ่อ
16 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
17 ธันวาคม 2560
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
23 ธันวาคม 2560
 เปิด SV
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
24 ธันวาคม 2560
ปิดสำรองข้อมูล
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
27 ธันวาคม 2560
 เปิด SV
กิจกรรมคริสต์มาส
3 มกราคม 2561
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมคริสต์มาส