กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 01/01/2018 13:15

วันที่ เวลา กิจกรรม
10 มกราคม 2561
ปิด SV
สิ้นสุดกิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
13 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
14 มกราคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
20 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
21 มกราคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
27 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
28 มกราคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%