กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 28/01/2018 21:05

วันที่ เวลา กิจกรรม
3 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
4 กุมภาพันธ์ 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอสหรรษา
11 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอสหรรษา
14 กุมภาพันธ์ 2561
เปิด SV หลังจากสำรองข้อมูล
กิจกรรมวาเลนไทน์
21 กุมภาพันธ์ 2561
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมวาเลนไทน์
24 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%
25 กุมภาพันธ์ 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
เพิ่มอัตราตีบวก 150%