กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 28/02/2018 19:16

วันที่ เวลา กิจกรรม
3 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
4 มีนาคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
10 มีนาคม 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอส
11 มีนาคม 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอส
14 มีนาคม 2561
เปิด SV หลังจากสำรองข้อมูล
กิจกรรมกล่องของขวัญ 
21 มีนาคม 2561
ปิดสำรองข้อมูล
กิจกรรมกล่องของขวัญ 
24 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรม Exp หรรษาข้ามคืน
25 มีนาคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรม Exp หรรษาข้ามคืน