กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 25/03/2018 12:49

วันที่ เวลา กิจกรรม
31 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราตีบวก
1 เมษายน 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราตีบวก
7 เมษายน 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอส
8 เมษายน 2561
เวลา 19.30 น.
กิจกรรมบอส
11 เมษายน 2561
เปิด SV หลังจากสำรองข้อมูล
เริ่มกิจกรรมสงกรานต์
18 เมษายน 2561
ปิดสำรองข้อมูล
สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์
21 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
Exp ข้ามคืน
22 เมษายน 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp ข้ามคืน
28 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม
29 เมษายน 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปไอเทม