กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 23/04/2018 16:46

วันที่ เวลา กิจกรรม
5 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
กิจกรรมเพิ่มอัตราตีบวก
6 พฤษภาคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
กิจกรรมเพิ่มอัตราตีบวก
12 พฤษภาคม 2561
เวลา 19.00 น.
กิจกรรมบอส
13 พฤษภาคม 2561
เวลา 19.00 น.
กิจกรรมบอส
16 พฤษภาคม 2561
เปิด SV หลังจากสำรองข้อมูล
เริ่มกิจกรรมไข่หรรษา
23 พฤษภาคม 2561
ปิดสำรองข้อมูล
สิ้นสุดกิจกรรมไข่หรรษา
26 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 14.00 น 
Exp ข้ามคืน
27 พฤษภาคม 2561
 ถึงเวลา 19.00 น. 
Exp ข้ามคืน