อันดับผู้เล่นระดับสูง

Now Loading....
Now Loading....
Now Loading....
Now Loading....
Now Loading....
Now Loading....
Now Loading....

อันดับเรียงตาม Level Exp Sp ค่าชื่อเสียง และ วันที่เลเวลอัพ ตามลำดับ

อันดับ 1 - 5 ของแต่ละอาชีพ จะได้รับสิทธิ์พิมพ์ฟ้า และประกาศผู้เล่นระดับสูงในเกม