เติมเงิน

เติมเงินรับ แคช x 2.5 เท่า สุดพิเศษเมื่อเติมครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มอีก 10%  (ในตาราง ราคา 1000 คือได้เพิ่ม 10% แล้วนะคะ)

ราคาบัตร แต้ม
50 12,500
90 22,500
150 37,500
300 75,000
500 125,000
1,000 275,000